ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਤੂ ਕਿਉ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੋ ਲਉ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ

ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਤੂ ਕਿਉ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੋ ਲਉ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਲਈ ਕੱਛੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ।

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਧਾਨ ਤੋਂ 14 ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਖ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣ ਮੁਖ ਹੋਵੇ।ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਹੀ ਰੱਖੋ।

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ

ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *