ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਮੋਟਾਪਾ ।ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੋਟਾਪਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜਾਣੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੋਟਾਪਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੇਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਫੌਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ 140/ 90 ਐਮਐਮਐਚਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵੈਲੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ , ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ।

ਹਾਰਟ ਰੋਗ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਫਰੂਟ , ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।

ਸਟ੍ਰੋਕ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਟਰੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ , ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਵੈਲੇਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਕਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ , ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *