ਇਹ੍ਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ-ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਖੜਕਦੇ ਹਨ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਮਾਲਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ,

ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਵਾਤ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਤ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਹੀ ਸਰਕਲ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਿਖਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇ ਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ,

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗ ਲਾ ਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿ ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋ ਜ ਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *