ਇਹ ਜੂਸ ਘਰੇ ਬਣਾਕੇ ਪੀਓ-ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਜੂਸ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼-ਰ-ਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਨ-ਕਾ-ਰਿ-ਆੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *