ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾ ਹ ਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਿਤ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋ-ਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾ-ਹ-ੜ ਸਰੀਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ,ਤੁਖ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਗੁਲਕੰਦ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋ ਚ ਮ ਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋ-ਰੇ ਕੁੱ-ਜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਖ ਮ-ਲੰ-ਗਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚੱਮਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁ-ਕ-ਮ-ਲੰ-ਗਾ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱ ਮ ਚ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ

ਇਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ਲ-ਕੰ-ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾ ਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿ ਹ ੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੈ

ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋ ਸੇ-ਕ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋ ਸੇਕ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਚੋਂ ਲਕੀਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾ ਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *