ਉਲਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ-ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਦੂਰ

ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿ ਹ ਤ ਦਾ ਖਿ-ਆ-ਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ,ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾ ਹ ਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ‘ਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਚੈ-ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ-:

ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈ ਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਨੁਸਖਾ ਨਿੰ ਬੂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾ ਣੀ ‘ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਓ।ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚੁਟਕੀ ‘ਚ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈ ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ, ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾ ਭ ਦਾ ਇ ਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਪੇਟ ਦੀ ਗੈ-ਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਜੰਕ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕਰੀਮ।ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੁੰ-ਨੋ,ਇਸ ਨਾ ਲ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੇਟ ਚ’ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *