ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਂਮ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਧਧੂਰੇ ਦਾ ਬੀਜ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਧਧੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰ ਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਲੇਪਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਠੀ ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਛੱ ਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕ ਰ ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਉਪਰ ਤੋਂ ਕੋਈ

ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱ ਖ ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾ ਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *