ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟਾ, ਨਮਕ,ਖੰਡ,ਓਟਸ,ਦੁੱਧ,ਤੇਲ,ਪ੍ਰਿ-ਜ਼-ਰ-ਵੇ-ਟਿ-ਵ-ਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈੱਡ ਯੀ-ਸ-ਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ-ਮੀ-ਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈੱ-ਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਉ-ਪ-ਲ-ਬ-ਧ ਹਨ।ਬ੍ਰੈੱ-ਡ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪਾ-ਜੀ-ਟਿ-ਵ ਤੇ ਨੈ-ਗੇ-ਟਿ-ਵ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ – ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਦਾ ਉੱਚ ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੈ-ਮਿ-ਕ ਇੰ-ਡੈ-ਕ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈ-ਕ-ਟੋ-ਜ਼ ਕੌਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨਾ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਵਧਣਾ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬ੍ਰੈੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਨਮਕ, ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚ-ਰ-ਬੀ ਜ-ਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈੱ-ਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਟੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਲੋ-ਟਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਯੁ-ਕ-ਤ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਓਟਸ, ਦਲੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *