ਖਰਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿ-ਹ-ਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੋਸਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ,

1.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਰਾਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। 2.ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਵਰਗੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹ ਰ ਬ ਲ ਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ

ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਿਡਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦ-ਵਾ-ਉਂ-ਦੀ ਹੈ, ਹ-ਰ-ਬ-ਲ ਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਵਧਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦ ਰ ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 3. ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਗੇ ਤਾਂ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਖੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ।4. ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਤੇ

ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੁ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬ-ਚਾ-ਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁ ਲ ਸੀ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਇਕ ਚਮਚ ਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5. ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਕਿ ਡ ਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਸ-ਟੋ-ਨ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਡਾ-ਇ-ਟ ਵਿਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *