ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬ ਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਔ-ਲਾ-ਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਦੇ ਮਰਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿ-ਓ-ਬ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਿ-ਊ-ਬ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋ ਟਾ ਹੋਣਾ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਫ਼ਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਓ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱ ਪ ਲ ਦੀ ਦਾ-ਹ-ੜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਆਲ ਦੇ

ਬੀਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗਰਾਮ ਕਮਲ ਡੋਡੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂਬਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਲੋਯ ਦਾ ਸਤ 10 ਗਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾ ਮ ਨਾਗਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਕ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹ ਔ-ਰ-ਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੀ ਪੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 9876552176 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *