ਗ੍ਰਹਿ ਯੰਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ, ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੁਝ ਕਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਂਪਾਇਰ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਵੈਮਪਾਇਰ ਯੋਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵੈਂਪਾਇਰ ਯੋਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਮਾਇਆਜਲ (ਭਰਮ) ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੈਂਪਾਇਰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੈਂਪਾਇਰ ਯੋਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਸੰਯੁਕਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ-ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀ ਕਠੋਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੁ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੁ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ-ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ-ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾਓ. ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਉ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ-ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਜੋੜ-ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ-ਰਾਹੂ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *