ਜਾਣੋ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਅਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ‘ਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਅੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਬੂ, ਲਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀਪਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਖਾਣ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਅਚਾਰ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ-ਸ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਦੇ ਅਚਾਰ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਰਗੇ ਖ-ਣਿ-ਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੈਮ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ-ਰ-ਕਿ-ਊ-ਮਿ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇ-ਨ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਵਜ਼ਨਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੈਤਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ‘ਚ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ-ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਮਿਰਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *