ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਵਾਬ-ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਰਾਮਾਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਵਾਬ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਠੀਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੌ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਮਰੀਜ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ

ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਲਚੀਕੇ ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਕਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਕਰਾਉ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *