ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਝਪਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਝਪਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ,ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਓਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,

ਕਾਓ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ,ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਦਾਹੜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੀਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੁਲਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਮਲ ਡੋਡੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਹ ਭਸਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਗਲੋਏ ਦਾ ਸਤ 10 ਗਰਾਮ,ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ 1੍ਰ ਗਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗ ਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਰੰਗ ਭਸਮ 10 ਗਰਾਮ ਉਪਜੀਵਕਾ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ

ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਸਕਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਸਿਲ ਲਹਿਰਾਕਾਕਾ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 9876552176 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *