ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਲੀ ਤਾ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰ ਪੌਦਾ ਅ ਪ ਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ-ਬੂ-ਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਬਬੂਲ ਦੇ ਦ ਰੱ ਖਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫ-ਲੀ-ਆਂ,ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਫ ਲੀ ਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾ-ਬਿ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰ-ਦ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਵ-ਰ-ਧ-ਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬ ਬੂ ਲ ਦੇ ਦ-ਰੱ-ਖ-ਤ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾ ਕ ਟ ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋ ਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲ ਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *