ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸਾਡੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਜ਼ਿੰਕ ਕੰ-ਪਾ-ਊਂ-ਡ ਬੱਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਫ-ਲੋ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਜ-ਨ-ਨ ਯੋ-ਗ-ਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਸ ਰੂ-ਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀ-ਟ: ਮੀ-ਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਸ ਅ-ਮੀ-ਨੋ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿ-ਕ-ਨ ਅਤੇ ਪੋ-ਰ-ਕ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ: ਕਾ-ਰ-ਨੀ-ਟਾ-ਈ-ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ-ਕ।

ਨਟਸ ਅਤੇ ਬੀਜ: ਕੈਂ-ਡੀ ਦੀ ਬ-ਜਾ-ਏ, ਸ-ਨੈ-ਕਿੰ-ਗ ਲਈ ਮੁੱ-ਠੀ ਭਰ ਨ-ਟ-ਸ ਅ ਤੇ ਬੀਜ ਖਾਓ। ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐ-ਲ-ਆ-ਰ-ਜੀ-ਨਾ-ਈ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਨੈਕਿੰਗ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਅਖਰੋਟ,ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ,ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ,ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸੇਬ: ਸੇਬ ਕ-ਵੇ-ਰ-ਸੇ-ਟਿ-ਨ ਕੰ-ਪਾ-ਊਂ-ਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾ-ਮ-ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਓ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ-ਲੈ-ਵ-ਨੋ-ਇ-ਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ-ਸ-ਟੇ-ਟਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ।

ਰੈੱ-ਡ ਵਾ-ਈ-ਨ: ਸੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈ-ਡ ਵਾ-ਈ-ਨ ਕ-ਵੇ-ਰ-ਸੇ-ਟਿ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਐਂ-ਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ 2009 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱ-ਡ ਵਾ-ਈ-ਨ ਦੀ ਨਿ ਯ ਮ ਤ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਨ ਉੱਚ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ, ਲੁ-ਬ-ਰੀ-ਕੇ-ਸ਼-ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਲੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ਼ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਚਾ
ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *