ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਹੈ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਤੇਜਪੱਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਲਈ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉ-ਪ-ਚਾ-ਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋ-ਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾ-ੜਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਹ ਉ-ਪਾ-ਅ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰ-ਸੋ-ਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅ-ਦ-ਭੁ-ਤ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁ-ਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਤੇਜਪੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਜਾ-ਦੂ-ਈ ਉਪਚਾਰ ਹਨ।ਤੇਜਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨ-ਰ-ਵ-ਸ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਾਅ, ਚਿੰ-ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤ-ਗ-ੜੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੇਜਪੱਤਾ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਦ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੇਜਪੱਤਾ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ – 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਬੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਹ-ਫ਼-ਤਿ-ਆਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਨਾਲ ਫਿ-ਲ-ਟ-ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੱ-ਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।

ਹੋਰ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ- ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ‘ਚ ਤ-ਪ-ਦੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨੀ-ਜ-ਨ-ਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਸਿਰਦਰਦ, ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਐ-ਸ-ਪ-ਰੀ-ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਾਸੇ, ਪੋ-ਰ-ਸ ਦਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੇਜਪੱਤਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਦੀ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *