ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ

ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਰਤਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵੈਣ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ-ਠ-ਜੋ-ੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *