7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਚੱਕਦੂ ਆਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡੇ ਬ ਦ ਲਾ ਓਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਪੱਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ ਵਿ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦੇ ਵਿ ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ

ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਚ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਇ ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੇੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾ ਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *