ਦੇਖਲੋ 7 ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ-ਸ-ਤਿ-ਕ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਤੇ ਗੋਦਰਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਸੀ ਕਾਂ-ਬਿ-ਨੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਛ-ਕਾ-ਵਾਂ-ਗੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬ-ਲ-ਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਢੱ-ਕ-ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੱ-ਕ-ਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿ-ਚ-ੜੀ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤ-ੜ-ਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਗ-ਲੈ-ਸ-ਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿ-ਚ-ੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ,ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਯਾਸਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਹਾਰੀ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਚੀਆ ਚੀਆ ਸੀ-ਡ-ਜ਼ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮੱਚ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਸੀ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੁਹਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕੇਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ-ਲੈਂ-ਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ

ਅਸੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਾ ਬੈ-ਲੇਂ-ਸ-ਡ ਮੀਂਹ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫ-ਰੂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਓ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *