ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋ-ਗ ਵਧਦਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ 12 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਾਨਕੇ ਪਾ ਲਓ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਸ-ਪ-ਰੈ-ਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰ-ਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਖਲਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਇਸ ਕਣਕ ਉਪਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਛਿ-ੜ-ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱ-ਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਣਕ ਸੱਤ ਅੱਠ ਇੰਚ ਉੱਗ ਜਾਵੇ,

ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰ-ਗ-ੜ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚਟਣੀ ਦਾ ਰੱਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ ਇਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਘੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ-ਣ-ਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਸਣ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਅਰਜਣ ਦੀ ਸਕ ਓਹਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੇ-ਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ੳਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *