ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਪੁਦੀਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ,ਪੁਦੀਨਾ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਟਨੀ, ਜਲਜੀਰਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵ-ਰ-ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ ਸ ‘ਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਏ, ਸੀ

ਅਤੇ ਡੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ-: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਆਵੇਗੀ ਖੁ-ਸ਼-ਬੂ-: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰ-ਗ-ੜੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਤ-ਣਾ-ਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-: ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤ ਣਾ ਅ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾ ਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ,

ਓਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ।ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ : ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿ ਹਰਾ ਧੋ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਿਹਰਾ ਨਿ-ਖਾ-ਰ-ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੋ ਟਾਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ: ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਜਲਦੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *