ਪੇਟ ਦਰਦ ‘ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਵਾਈਨ-ਜਾਣੋ ਸੇਵਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ

ਅਜਵਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈ-ਲ-ਰੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਵਾਈਨ ਫਾਈਬਰ, ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਵਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ, ਪੀਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅ-ਰੋ-ਗਿ-ਆ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਨਿ-ਊ-ਟ੍ਰੀ-ਸ਼-ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡਾ-ਈ-ਟੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਨ ਡਾ. ਸੁਗਿਤਾ ਮੁਤਰੇਜਾ ਤੋਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓ-:

ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਲਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।1. ਅਜਵਾਈਨ ਦੇ ਬੀਜ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ-:ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਚਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ, ਗੈਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਈਨ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੈ-ਰ-ਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਗਲ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਵਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ-:ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੈ-ਰ-ਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਓ। ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ, ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਅ-ਜ-ਵੈ-ਨ ਪ-ਰਾ-ਠੇ-:ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ‘ਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਠੇ ਪਾਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਵਾਈਨ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਜਵੈਨ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਖੋਆ-:ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ‘ਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲਓ, ਉਸ ‘ਚ ਕੈਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ। ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਵੈਨ ਪੇਟ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਅਜਵਾਈਨ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਅਜਵਾਇਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਵਾਇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਥਾਈਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਜਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *