ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ 100% ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ

ਮੇਖ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਵਨਪੁਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ

ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ‘ਚ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ( Aries ) ਚ , ਚੂ , ਚੇ , ਚੋ , ਲਿਆ , ਲਈ , ਲੂ , ਲੈ , ਲਓ , ਆ :
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਲੋਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ । ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ । ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ( Taurus ) ਈ , ਊ , ਏ , ਓ , ਜਾਂ , ਵੀ , ਵੂ , ਉਹ , ਉਹ ਬ ਬੋ :
ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ – ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਖ਼ੁਰਾਂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ । ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਿਆਕਲਾਪੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ( Gemini ) ਦਾ , ਕੀਤੀ , ਕੂ , ਘ , ਙ , ਛ , ਦੇ , ਨੂੰ , ਹ :
ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਸੱਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਰਹੇ । ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਨੇਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਵਲੋਂ ਅਟਕ ਸੱਕਦੇ ਹੈ । ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ( Cancer ) ਹੀ , ਹੂ , ਹੇ , ਹੋ , ਡਾ , ਡੀ , ਡੂ , ਡੇ , ਡੋ :
ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਕੇਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰਹੇਗੀ । ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਵਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਾਹਨ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ । ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ( Leo ) ਮਾ , ਮੀ , ਮੂ , ਵਿੱਚ , ਮੇਰਾ , ਟਾ , ਟੀ , ਟੂ , ਟੇ :
ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਆਲਸ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਧੇਗੀ । ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਪੋਲਾ – ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਲੇਨ – ਦੇਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਜਾਂ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣੇਗੀ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆਓਗੇ , ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਿਆਸਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ( Virgo ) ਢੋ , ਪਾ , ਪੀ , ਪੂ , ਸ਼ , ਣ , ਠ , ਪੇ , ਪੋ :
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ , ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਣਗੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਣ ਪੈਣਗੇ । ਦੂੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੱਮਝਕੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ । ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਓਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਡ ਨਿਊਜ ਮਿਲਣ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *