ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖਾ ਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 5,6 ਫੁੱਲ ਮਖਣੇ,

ਇਕ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ, 5 ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ, 1 ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤੇ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਨਿ-ਰੋ-ਗ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *