ਬੁੱਢਾ ਮਾਰੇਗਾ ਛਾਲਾਂ ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਲਸਣ-ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,1.ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼,ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4. ਅਜਵਾਇਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਜਵਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5. ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਗਠਿਆ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ

ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਲੀਟਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6. ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤਰਾਂ,ਆਂਵਲਾ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ

ਤੋਂ ਦਸ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 9. ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *