ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ देवी ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ देवी ਲਛਮੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ।

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਠਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਹੇ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਹਸ੍ਤੇ, ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ ॥ ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਵਿਦਮਹੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਪਤਨਯੈ ਧੀਮਹਿ ਤਨ੍ਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *