ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੰਤਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰ: ਸਨਾਤਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਾਤਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

1. ਕਸ਼੍ਣ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਹਰਯੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਪ੍ਰਣਤ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਾਯ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ਲਾਭ- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2. ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਕਸ਼੍ਣ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਗੋਪੀਜਨਵਲ੍ਲਭਯ ਸ੍ਵਾਹਾਲਾਭ – ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3 ।ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼੍ਣ ਅਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃਲਾਭ – ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

4 ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮਹ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਪਰਪੂਰਣਤਮਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ਲਾਭ – ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਤਦਸ਼ਾਕਸ਼ਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪ ਸਮੇਂ ਹਵਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਤਰਪਣ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

5 ਗੋਕੁਲ ਨਾਥਾਯ ਨਮਃਲਾਭ- ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੱਠ-ਅੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

6 ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਗਲੋ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃਲਾਭ — ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

7 ਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਯ ਨਮ: ਲਾਭ – ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *