ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੀ-ਗ-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀ 40 ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ‌ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਪਿਆਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾ-ਰ-ਮ-ਲ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇ ਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ-ਰੀ-ਕ ਚੀਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸੁ-ਰਾ-ਖ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਮ-ਰ-ਤ-ਬਾ-ਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰ-ਤਾ-ਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ-ਤਾ-ਲੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਉਸ 1 ਚੱ ਮ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕੇ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਣੀ ਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ-ਣੀ-ਆਂ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 25 ਦਿਨ ਸ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਇਹ

ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *