ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ‘ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦੋ।
ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਯਾਨੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਤਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ- ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਏਹਿ ਸਰ੍ਵ ਸਭਾਮ ਦੇਹਿ ਮੇ ਸ੍ਵਾਹਾ।

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *