ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱ-ਤੇ-ਦਾ-ਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਗੂਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇ-ਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਪਾਲਕ, ਬੀਨਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟੀ,

ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼ਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ,ਨ-ਕ-ਲੀ ਰੰ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੀ-ਵ-ਰ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ-ਪੇ-ਟਾਈ-ਟ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *