ਲੱਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ-ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ-ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱ-ਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱ-ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱ-ਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱ-ਸ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱ-ਲ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸ ਹੀ ਤਿਆਰ

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱ-ਤਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱ-ਢ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦ-ਬਾ-ਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿ-ਪ-ਟ-ਣਾ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜ-ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱ-ਸੇ ਜਾਂ ਫੁੱ-ਲ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ,

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *