ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ,ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀ-ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋ ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖ-ਰ-ਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ

ਕੱ-ਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਧੁਪ ਤੇ ਰਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਪੂਰ ਤੇਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੀ ਆ-ਕ-ੜ-ਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ

ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *