ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ-ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ-ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ-ਸੋਜ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿਵਰ ਸਾਡਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌੜੀ ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੈਟੀ ਲਿ-ਵ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *