ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੋ-ਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹਨ।ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ-ੜਾ-ਅ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ-ਕ-ੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ,ਖ-ਰਾ-ਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਅਤੇ ਜੈ-ਨੇ-ਟਿ-ਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾ-ਮ-ਲਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ-

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ-ਰਸੋਈ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ,ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ-:ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ-:ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *