ਮਰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ,ਮਰਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਏ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੰਗ ਓਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ, ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪ੍-ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ,

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਕ, ਨਿ-ਖਾ-ਰ-ਦੇ ਹਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ

ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ-ਰ-ਬੇ-ਸ-ਕੇ-ਫੋ-ਲੀ-ਅ-ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੇ-ਅ-ਰ-ਨੈੱ-ਸ ਕਰੀਮ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ

ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *