05 ਸਤੰਬਰ 2023 ਰਾਸ਼ੀਫਲ- ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇਣਗੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਾਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਨਦੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਂਪਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਦ-प्रतिष्ठा में वृद्धि से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੂਮਨੇ ਫਿਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਿਥੁਨ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਏ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਧਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਕ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਡੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੰਪਤਿਆ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਬ ਚਲੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੇਹਮਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਲੇਨਡੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਜਨ ਸੇਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਨਦਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਧਨੁ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਬਰਤਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਕਰ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤਵਾਨ ਵਸਤੂ ਖੋਈ ਥੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਧਨ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਹੈਰਾਨਗੇ। ਕੁਝ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।

ਮੀਨ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੂਪੇਖਾਗਗੀ। ਅਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਹਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਪਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾਗੇ। ਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਤਰਾਂਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *