1 ਰਾਤ ਚ’ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ

ਰਾਤ ਚ’ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ–ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾ-ਜੂ ਬਦਾਮ ਅਲਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ

ਗੁੜ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਲਸੀ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਕਲੌਂਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟੇ ਦੇ

ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ-ਡ਼ਿ-ਆਂ ਨੂੰ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਰੇਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *