100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ-ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੰ ਗ ਲ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘ ਬ ਰਾ ਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ ਮੀ ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਲਾ, ਸਿੰਘ, ਧਨੁ ਹਨ।
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲ ਦੀ ਵਿ ਕ ਰੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝੇ ਦਾ ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *