ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ 100% ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕ ਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸ ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਘਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ

ਫਿਰ ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜਾਂ ਆਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦ ਰ ਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰ-ਸਾ-ਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 125 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋ ਇਕ ਦਿਨ ਚ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਆ ਦਾ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਜੇ ਕਰ ਭ-ਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾ ਤਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐ-ਰੋ-ਮਾ ਥੈ-ਰੇ-ਪੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁ-ਗੰ-ਧ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਪਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ-ਰ-ਮੈ-ਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ ਰ ਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *