15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 99% ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਕੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਹਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਆਟਾ ਬਣਵਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *