21 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਲੋ

ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ,ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ

ਗਲਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੁੰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਕਰੋ,ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਿਤਾ ਜਾਬਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਉਸੇ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *