3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ , ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਦ ਆਉਣੇ 100 % ਖ਼ਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੀ ਸੁੱਕੀ-ਸੁੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਆ,ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋੜਾ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ,

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਨਹੀ ਸਾਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ,ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰ ਆ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ,ਕੋਫੀ,ਸ਼ਰਾਬ,ਸਿਗਰਟ,ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ,ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ,ਦਾਲਾਂ,ਆਲੂ,ਚੋਲ,ਅਰਬੀ ਇੰਨਾ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼

ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ ਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਹਰਾਨ ਕਦੇ ਗੱ-ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤ ਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ ਦੇ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ ਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੈ ਸ ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿ ਰ ਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ 100% ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪੂਤਣੇ ਦਾ ਸਤ ਲੈ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਓ ਪੂਤਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗ-ੜ-ਬ-ੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਇਲਾਜ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਚੂ-ਪ-ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ,ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ,ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗਲਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਉ ਣਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ 100% ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *