5 ਮਿੰਟ ਚ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵੈਦ! ਗੋਡਿਆ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪੈਣੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ-ਤ-ਮ ਕੁਝ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦਿ-ਆਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ

ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਦ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਦਬਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ

ਸਕਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ-ਮ-ਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ

ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦ-ਰ-ਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *