65 ਤੇ ਵੀ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖੁਗੀ-ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲੋਕੇਜ ਖੋਲ ਦਉਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਮਰ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਣੀ ਆਂ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਾ-ੜਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸ਼-ਲ-ਕ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾਲਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਅ-ਨੀਂ-ਦ-ਰਾ ਆ ਉਂ ਦਾ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ

2 ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ 10ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀਆਂ 6 ,6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪੁ-ੜੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲੇ-ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰ ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਮੁੱਖ ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *