85 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪੀਉ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਬਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹਾਈ ਕੈ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ,

ਇਹ ਪੌਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾ ਰ ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆ ਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁ ਢਾ ਪੇ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬ ਹੁ ਤ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਦਾਇਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋ-ਮਿ-ਓ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵ ਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਸਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗ ਲਾ ਸ ਪੀ ਲਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਦਾਇਕ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪਚਾਸੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਸੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾ ਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਦੁ ਖ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾ ਇ ਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *