ਬਾਦਾਮ ਕਦੋਂ,ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬ ਦਾ ਮ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ-ਲ-ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ਮ ਉਮੇਗਾ ਥਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਾਮ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਬਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ ਸ਼ ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਬਦਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦਾ ਛਿ ਲ ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 10 ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ

ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਪਾ ਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਦਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਨਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *