4 ਚੀਜ਼ਾਂ 99% ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ-ਸ਼-ਨ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੰਗ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵੈਣ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਵੀ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਵੀ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ

ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਨ-ਮ-ਕ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *