ਬੁੱਢਾ ਮਾਰੇਗਾ ਛਾਲਾਂ ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਲਸਣ-ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,1.ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਸਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼,ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4. ਅਜਵਾਇਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਜਵਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5. ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਗਠਿਆ ਰੋਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ

ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਲੀਟਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6. ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤਰਾਂ,ਆਂਵਲਾ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ

ਤੋਂ ਦਸ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 9. ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *