211 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਦੇਖੋ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾ-ਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਸਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂ-ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ,

ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀ ਸਦ ਸਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਜਿ-ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀ ਸਦ ਸ-ਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀ ਸਾਧ ਸਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤ-ਰੀਕੇ: ਭੋਜਨ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂ-ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਖਿਲਾਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱ-ਕਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲ-ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ, ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ, ਸਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਨੀ ਸਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਟ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਧੂਪ ਚੜ੍ਹਾਓ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *